Kanoistická príprava

Michal Martikan
Michal Martikan

Klúčom k vysokej športovej výkonnosti je veľký objem prípravy v špecifických podmienkach športu. Mojou hlavnou tréningovou filozofiou je stráviť tréningom na divokej vode čo najväčšie množstvo z tréningového času, nakoľko porozumieť prírodnému divokému živlu tak, aby ste jeho nespútanú energiu dokázali využivať vo váš prospech sa nedá naučiť za dve či tri hodiny tréningu denne.

Trénujte viac, jazdite zvolené kombinácie bránok až dovtedy, pokiaľ ich neprejdete fyzicky čo najľahším spôsobom. Nebojte sa únavy, ktorá vás naučí robiť veci efektívne. Trénujte ťažšie trate, aké môžete očakávať na pretekoch. Majte potešenie z tréningu a neprestávajte myslieť na neustále zlepšovanie všetkých tréningových činností.

Tento nádherný šport mi dal strašne veľa a ak príde ten správny čas, pokúsim sa prostredníctvom svojej Martikán Canoe Slalom Academy odovzdať všetky svoje skúsenosti a poznatky vlastnej tréningovej skupine zloženej z mladých talentovaných športovcov ochotných tvrdo pracovať a podriadiť športu celý svoj osobný život.