Denný režim

Michal Martikan
Michal Martikan

07:00   Budíček

07:20 – 07:50   Aeróbna rozcvička + Koordinačny tréning

08:00 – 08:30   Raňajky

09:30 – 11:30   Tréning na divokej vode

12:00 – 12:30   Obed

15:00 – 17:00   Tréning na divokej vode

17:30 – 19:00   Kondična príprava + Regenarácia

19:30 – 20:00   Večera

22:00   Spánok